Koolitused

Viime läbi erinevaid koolitusi, mis on vajalikud relvaloa taotlejale, omanikule ja laskespordi harrastajale

Relvaloakoolitus

Hind: 250€

GunGarage lasketiir viib läbi relvaloa taotleja koolitusi. Kursuse seadusandlust puudutav osa (Relvaseadus, Karistusseadustik) on kestusega ca 6 tundi kokku, kahel õhtul - kolmapäeval ja teine õhtu on kokkuleppel.

Relvaõpe (ohutustehnika, relvaliikide tehniline pool ja korrektne käsitsemine, praktiline lasketreening) vältab 3 x 45 minutiliste õppetundidena instruktoriga eelkokkuleppe alusel individuaaltreeningu vormis, mis tagab parima võimaliku tulemuse ja oskuste-teadmiste efektiivseima kinnistumise.

Vajadusel pakume soodustingimustel lisaõpet ja laskemoona.

Relvaeksami ettevalmistuse paketi hind sisaldab kõiki koolitusega kaasnevaid kulusid, s.h. materjalid, instruktori ja lasketiiru rent, relva rent ning 50 padrunit.

Erinevate liigiloa taotlejatele lisatasu ei kaasne.

Esmaabikoolitus

Hind: 75€

16. tunnine relvaloa taotleja koolitus.

1.juulil 2018 jõustus Relvaseaduse § 35 täiendus, mille kohaselt peab tulirelva soetamisloa või relvaloa taotleja esitama dokumendi, mis tõendab vähemalt 16-tunnise esmaabikoolituse läbimist.

16 akadeemilist tundi (sh 8 akadeemilist tundi statsionaarõppe vormis ja 8 iseseisva tööna)

Koolitus "TÄPNE LASK"

Hind: 400€ (100€ x 4 inimest), individuaalne koolitus 200€

See koolitus annab laskurile oskuse sooritada täpne lask. Täpseks lasuks loetakse seda, kui laskur tabab seda ala, mida ta tahtis tabada. Koolituse käigus õpitakse laskmisel õiget keha asendit, relva hoiet, sihtimist ja päästmist.

Õpitakse tundma tegureid, mis segavad sooritamast täpset lasku ja sooritatakse palju eriharjutusi nende segavate tegurite kõrvaldamiseks. Pärast koolitust omandab laskur metoodika iseseisvaks harjutamiseks ja saab hiljem oma oskusi rakendada erinevate laskespordialadega tegelemiseks või enesekaitse harjutamiseks.

Koolitus kestab 4 tundi kahel päeval (2x2), vaja läheb 50 padrunit.

Kui osalejal puudub isiklik relv, siis relvarent selle koolituse jaoks maksab 20€ ja padrunid 15€.

Koolitus laskekatseks

Hind: 60€

Kui relvaluba on aegumas ja vaja sooritada politseis uus laskekatse, siis soovitame eelnevalt koos meie instruktoriga üle vaadata Teie oskused.

Koolitus on individuaalne ja personaalne, just Teie vajadustele vastav. Vaatame üle õige keha asendi, relvahoide, sihtimise, päästmise, ohutuse, relva tundmise.

Kui osalejal ei ole oma relva, on selle koolituse relvarendi hind 10€ ja padrunid 0,30€ tükk.

Helista meile

+372 5688 1155

Kirjuta meile

info@gungarage.ee

Leia meid

Purje 8, 11911 Tallinn

Armamentarium OÜ

Reg. nr 16561210

KMKR: EE102527944

E-R: 11.00 - 20.00
L: 12.00 - 20.00
P: Kokkuleppel

Kellaajad ei sobi? Kirjuta meile ja valime sulle ja meile sobiva aja.

© 2023 GunGarage • All Rights Reserved