Individuaalsed koolitused

Tavalised enesekaitsekontseptsioonid kipuvad hätta jääma kui tuleb tegemist teha vastasega, kelle valduses on kas külm- või tulirelv. Ameerika taktikalise laskmise guru Jeff Cooper on öelnud: „Tulevahetuse reegel number üks – sul peab olema relv!”

Koolitus «Täpne Lask»

See koolitus annab laskurile oskuse sooritada täpne lask. Täpseks lasuks loetakse seda, kui laskur tabab seda ala, mida ta tahtis tabada. Koolituse käigus õpitakse laskmisel õiget keha asendit, õiget relva hoiet, õiget sihtimist ja õiget päästmist.

Õpitakse tundma tegureid, mis segavad sooritamast täpset lasku ja sooritatakse palju eriharjutusi nende segavate tegurite kõrvaldamiseks. Peale koolitust omandab laskur metoodika süsteemseks iseseisvaks harjutamiseks ja saab hiljem oma oskusi rakendada erinevate laskespordialadega tegelemiseks või enesekaitse harjutamiseks.

Kas relvaloa pikendamine on lähenemas?

Selleks pakume relvaeksami praktilise osa ettevalmistuskursust. Õppetunnid sisaldavad kõike, mida võib eksamil vaja minna: ohutustehnika, relvaliikide korrektne käsitsemine ning täpsuslaskmine. Lasketreeningud on personaalsed ja kokkuleppel Teile sobival ajal.